מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

חפצים "אומץ לב, עורמה, מסירות נפש, ענווה ואהבת הלאום - אלה התכונות שראה דוד הצעיר במנהיג."

"אומץ לב, עורמה, מסירות נפש, ענווה ואהבת הלאום – אלה התכונות שראה דוד הצעיר במנהיג."

By hhm_hafatzim

פורסם במדור- ,

מאחר שכה רבות דברנו, צפינו והתווכחנו, לאחרונה, על דמותו של המנהיג – פה ושם – מצאנו לנכון לצטט מתוך הביוגרפיה של בן גוריון, אותה כתבה אניטה שפירא.

// יהודית בר

להלן קטע מ"מכתבו של בן גוריון לפוקס בעקבות האבל על מותו של הרצל משקף את עומק הרגשות שמות המנהיג מעורר, וגם מרמז מהן התכונות של מנהיג לדעת הנער דוד גרין. "לא יקום עוד איש נפלא כזה המאחד בקרבו את גבורת המכבי עם מזימות דוד, אומץ לב רבי עקיבא, שמת ב'אחד' וענוות הלל, את יפי רבי יהודה הנשיא ואהבת אש של רבי יהודה הלוי". אומץ לב, עורמה, מסירות נפש, ענווה ואהבת הלאום – אלה התכונות שראה דוד הצעיר במנהיג."

מתוך "בן גוריון – דמותו של מנהיג" אניטה שפירא, הוצאת עם עובד ספריית אפקים

      btt