מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

חפצים גרטה והענקים</br>ספר ילדים המוסיף נדבך חשוב לתודעתו של ילד

גרטה והענקים
ספר ילדים המוסיף נדבך חשוב לתודעתו של ילד

By Tami Klein

פורסם במדור- ,

הנערה השבדית, גרטה תונברג, בת ה- 16, שיכולותיה ורצונה העז להתריע על הפגיעה האקולוגית הקשה בכדור הארץ, הצליחה לעורר גם כותבי ספרי ילדים, כולל לגילאים צעירים, 3-6. ייחודו של הספר הוא איוריו היפיפיים, בזכותם הילדים עשויים להתקרב לנושא מעט מורכב עבורם. איכותו הנוספת היא תרומתו למבוגרים לעורר באמצעותו שיחה על חשיבות שמירת הטבע, הסביבה וכל הקורא בנושא.

חפצים גרטה והענקים</br>ספר ילדים המוסיף נדבך חשוב לתודעתו של ילד
חפצים גרטה והענקים</br>ספר ילדים המוסיף נדבך חשוב לתודעתו של ילד

האנשת בעלי החיים הבאים לגרטה לבקש את עזרתה על פגיעה ביער, מקום מחייתם, היא בלתי אמצעית ונכונה ליכולתו של ילד להבינה. גרטה והחיות – הזאב, הדב, השועל, הציפורים וגרטה, בני אותה יכולת של דו שיח. פן זה של הספר, גם הוא תורם לקרבת הילד לבעלי החיים ולנושא. הילדים הנוספים המצטרפים לפעול למען טובת החיות והיער יוצרים את אקלים הקהילה היכול להיות נכון לכל ילד.

הנושא של הספר יכול לעורר נושאים נוספים, דוגמת שמירה על ניקיון כל סביבה בטבע. שילוב ילדים לרעיונות אקולוגיים עשוי להיות מנוף רציני – השפעתם על סביבתם דוגמת משפחה, חברים וכמובן, הקטנים גדולים יהיו בבוא הזמן. תודעה חברתית, רעיונית, עשויה להיות מנוף רציני ביותר לתחושת הילד המתייחס, מדבר, חושב במושגים של "גדולים."

הנערה גרטה כבר מועמדת לפרס נובל, כבר הוצבה כנערת הטיים, נאמה בדאבוס האחרון, ולו ההד שהיא יוצרת חשוב בוודאי לסביבה, והיא, ללא ספק, מעוררת השראה.

חפצים גרטה והענקים</br>ספר ילדים המוסיף נדבך חשוב לתודעתו של ילד

      btt