מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח החנוכייה הקלאסית של "חפצים"  בביתה של נורית לוי

החנוכייה הקלאסית של "חפצים" בביתה של נורית לוי

By hhm_hafatzim

פורסם במדור-

      btt