מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

"חפצים" בתקשורת

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח "חפצים" בתקשורת
btt