מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...

על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה…

By hhm_hafatzim

פורסם במדור- ,

נוהל מתן מתנות עתיק יומין, מאז המנחות לישות אלוהית – אלים או אלוהים. המתנה היא  גם צורת התקשרות, ביטוי רגשי וכמובן יחס. עד כדי כך חזקה תבנית המתנות שיש המזהירים ומסכנותיה…

// יהודית בר

במסורת היהודית מובהר הנושא – בספר משלי נכתב ע"י שלמה המלך ונאמר "ושונא המתנות יחיה", וגם חכמי הגמרא שללו דרך חיים של קבלת מתנות כטובות הנאה וכתבו "משרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים".

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...

מתנה היא תלוית קונטכסט תרבותי, והתבנית מחייבת, אבל היא גם ביטוי רגשי מצד נותן המתנה.  כאשר מתן המתנה אינה מחויבות תבניתית, יש בה פנים של יחס ופנייה לזולת שאוהבים או מעריכים. במקרה זה מבורך שכרה של המקבל וגם של נותן המתנה.

ומקבל המתנה? לעיתים הנושא מורכב. מדוע? מאחר שהאקט עלול להביך בעצם העובדה שמחייב קשר; לעיתים מורכב מפני שהמתנה אינה "קולעת למטרה" ודינה במבקרה הטוב הוא העברתה של המתנה למישהו אחר, מבלי שנותן המתנה יידע…

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...

ככל שנצליח לפשט נושא הענקת מתנה, שני הצדדים עשויים לצאת נשכרים. כיצד? מתן שובר מתנה, לדוגמא, ממקור אהוב על מקבל המתנה, הוא אחד האמצעים היותר נכונים ופשוטים להפעילם. שובר מתנה עשוי להיות פתרון מושלם – המתנה תהיה בהתאם לטעמו ולצרכיו של מקבל המתנה. מתנה לאדם קרוב שמכירים היטב פשוטה ומהנה בהתאם – קונים בהתאם לטעם, לצורך מתנה קטנה או גדולה. זהו סוג המתנה המהנה לעיתים יותר את מעניק המתנה.

 יש מתנות שתמיד עשויה להיות נכונה – פרחים באגרטל מתאים, כוסות יין עם בקבוק בצידן, מסגרות לתמונות ייחודיות. כדי שמתנות מעין אלו יוכלו לייחד מתנה, עיצוב המוצר הוא הטוויסט הנדרש.

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...

ב"חפצים" הקפדנו על  ייחודה של המתנה הקטנה – אגרטל הבועה, מסגרות צפות, כריות נוי ארוגות בדמויות ייחודיות, כוסות יין וקראפים, קומקומי תה/קפה וספלונים…והרשימה ארוכה.

 כל עוד מתנה היא יחס כן וביטוי חיובי, עשוי להימצא גם הפריט הנכון לשמח את מקבל וגם את מעניק המתנה.

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...
מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח על מתנה ושכרה בצידה, על הטוויסט של מתנה קטנה ועל הפתרון המושלם בהענקת מתנה והוא שובר המתנה...

   btt