מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

מגזין מקו ועד תרבות / מיזם דיגיטלי ללא צרכי רווח תשתית לחיי בני אדם.<br><br>רק שלוש נקודות.

תשתית לחיי בני אדם.

רק שלוש נקודות.

By Tami Klein

פורסם במדור- ,

בתוכניתו של יצחק נוי על ההחלטה של ממשלת גרמניה להפעיל את הפתרון הסופי של השמדת היהודים, מ-19.6.21, היסטוריונים, מומחים לדבר סיכמו דבריהם בסוף התוכנית, כ"א במשפט קצר אחד :

– חשיבות חיי אדם – חשיבות עליונה.
– שוויון צ"ל בסיס של חיי בני אדם.
– רטוריקה – להיזהר בה.

שלושה נושאים קשורים ולא קשורים זה לזה. הקונטקסט של התוכנית, אכן קישר אותם. נושא התוכנית אינו משחרר אותנו אלא להבליט 3 הנקודות. תאמרו שהקונטקסט חריג וקשה? אכן כך. הקונטקסט – החלטת ממשלת גרמניה להפעיל את הפתרון הסופי של השמדת היהודים מקל עלינו לא להתבלבל ששלושת הנושאים הכתובים מעלה, חייבים לעמוד כנר לרגלי דרכנו.

אם להציל נפש אחת היא מחויבות ראשונית, עליה נכתב כה רבות בשורשי תרבותנו, בוודאי על אחת כמה וכמה אל לו לאדם ולו המחשבה "לקחת" נפש בנסיבות שונות. ומכאן שבסולם החיים, כולנו שווים כי מי שמנו לחתוך מי יותר ומי פחות.

ומדוע להיזהר ברטוריקה כרוכה לשני הנושאים הראשונים? הרטוריקה בפועל היא חיתוך המציאות יצירת דפוס, מחויבות, ואולי, חס ושלום, מציאות לפעול כך, שגם חיי אדם בגלל פיתחון פיה, בסכנה.
היסטוריה ואזרחות הם שני מקצועות יסוד לבסס "אני מאמין" של חברה. העליתי שלוש מסקנות מעלה כדי להדגיש שללמד, להורות, לחנך, פירושו להורות דרך. בסינית, מורה ורופא מופיעים תחת אותה תיבה. ולא בכדי. על המורים-המחנכים מוטלת אחריות מאד גדולה. תפקידם ללמד כדי לעצב חשיבה ותשתית לחשיבה ולהתנהגות.
נכון שישנה מורכבות בחברה מגוונת, באקלים של חופש ביטוי ובאינטרסים לחיים מאד מנוגדים. אבל דווקא בסביבה אנושית מעין זאת חייבת להיות תשתית אחידה יציבה. אחרת? אוי לאותה חברה.

      btt