מגזין "מקו ועד תרבות"

from Line to Culture – the magazine

על הצורך בציונות
אלברט איינשטיין

By Tami Klein

פורסם במדור- ,

בצמתי מחשבה אני נוהגת לחזור לדברי חכמה, להם גם פרספקטיבה של זמן.

הפעם חזרתי לספר 'רעיונות ודעות' של אלברט איינשטיין. והצומת הפעם לגבי היה 'על הצורך בציונות'. חזרתי לדפים בנושא זה בספר. בקריאה החוזרת אחזתי במילותיו של אלברט איינשטיין – הן התאימו לתקופה המורכבת, אותה אנחנו חווים בארץ.

את איינשטיין אין צורך לפרש או להסביר. יכולתו יוצאת הדופן "לחדור הישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים כמו בעבודותיו המדעיות." חישבו על יחסו החם ומחשבתו הבהירה מה ביסוד הציונות הכה חשובה לנו כיהודים.

בחרתי במספר משפטים ממכתב התגובה שאיינשטיין כתב למאמרו של פרופ' וילי הלפך, יהודי ברלינאי, שעסק בנושא הציונות והקונגרס הציוני, וגם מתגובות כתובות של איינשטיין על הקהילה היהודית ככלל, ועל הבניין בארץ ישראל.

–  "היהודים הם קהילה הקשורה בקשרי דם ומסורת, והדת בשום פנים ואופן אינה הדבר היחידה המאחד אותם.

–  נכחתי לדעת שהבראת העם הזה אפשרית רק אם יתאחדו כל יהודי העולם לקיבוץ חי שאליו ישתייך הפרט בשמחה…זוהי לאומנות שאינה שואפת לכוח אלא היא רוצה להבריא את העם ולהשיב לו את הכבוד העצמי.

–  במסורת העם היהודי יש שאיפה לצדק ולתבונה והיא צריכה להיות גם נחלת כלל העמים בהווה ובעתיד. מתוך מסורת זאת צמחו בעת החדשה שפינוזה ומרקס.

–  אסור לנו לשכוח לעולם… יצירת שיתוף הפעולה מספק בין יהודים לערבים איננה הבעיה של אנגליה אלא בעייתנו אנו. אנן עצמנו, כלומר היהודים והערבים, צריכים להסכים בינינו על הקו המנחה בתהליך שיספק את הצורך של שני העמים בחיים פוריים בצוותא. פתרון של בעיה זו, שהוא גם פתרון צודק וראוי לשני העמים, הוא בשבילנו מטרה חשובה ויפה לא פחות מקידום בניין הארץ עצמו. חשבו על כך שבהתפתחות המדינית שוויץ מייצגת שלב גבוה יותר מכל מדינה אחרת וזאת בגלל הבעיות הפוליטיות הגדולות שהיה צורך לפתרון כתנאי לחוקה יציבה של קהילה המורכבת מכמה קבוצות לאומיות.

–  כל שנעשה למען המפעל המשותף אינו רק למען אחינו בארץ ישראל אלא גם למען בריאות וכבודו העצמי של העם היהודי כולו.

–  …קהילתנו בת אלפי שנים…זוהי קהילה בעלת מסורת מוסרית שהוכיחה תמיד את חוזקה ואת החיות שלה בשעת מצוקה. בכל הזמנים יצאו ממנה אנשים שגילמו את מצפון העולם המערבי, מגיני כבוד האדם והצדק.

–   עלינו לייחד תשומת לב רבה ליחסנו עם העם הערבי. אם נטפח את היחסי האלה, נהיה מסוגלים למנוע בעתיד היווצרות של מתיחויות כאלה, שעלולות לשמש פרובוקציה למעשי איבה. אנו מסוגלים בהחלט להשיג מטרה זו, כי מפעלנו נעשה בעבר באופן כזה שהוא שירת גם את האינטרסים המעשיים של האוכלוסייה הערבית, וכך צריך להמשיך לעשותו."

מילים אלו נכתבו ע"י אלברט איינשטיין שנים ספורות, בתקופה סוערת, טרם הקמת המדינה.

הקטעים המודגשים הם דגשי האישיים.

 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
www.magnespress.huji.ac.il

      btt